Xã hội

Vụ tai nạn tại Kim Mã - Hà Nội sáng nay, nạn nhân đang mang thai và sắp sinh

https://video.molistar.com/2022_04/28/nj1kl31fw1cs4w0owwckwogw/vu-tai-nan-tai-kim-ma---ha-noi-sang-nay-nan-nhan-dang-mang-thai-va-sap-sinh-xin-chia-buon-voi-chi-va-gia-dinh1651112127.mp4