Xã hội

Bé trai đi xe đạp gặp tai nạn, cách ứng xử của người đi đường khiên dân mạng nhắc tới từ vô cảm

https://video.molistar.com/2022_06/09/ol64zsjvj6sww8gg8co0wgws/may-man-thuong-tinh-co-mong-phu-huynh-ren-luyen-ky-nang-cho-cac-em-khi-tham-gia-giao-thong1654779149.mp4