Xã hội

T.P Vinh: Nam thanh niên đứng khoanh tay dưới sông giữa trời đông cô đơn, mọi người gọi thế nào cũng không lên