Xã hội

Nam thanh niên khóc nức nở khi bị kiểm tra nồng độ cồn

https://video.molistar.com/2022_06/12/l8fng9adfq8kk4kwg4ckc0gs/thanh-nien-yeu-duoi-nhat-vinh-bac-bo-1655018724.mp4