Xã hội

2 thanh niên "kẻ tung người hứng" trộm đồ ở quán tạp hóa, gia chủ kinh ngạc nhìn camera

https://video.molistar.com/2022_04/28/ektyyx7smjw4k8gccskkw8gw/2-thanh-nien-ke-tung-nguoi-hung-trom-do-o-quan-tap-hoa-gia-chu-kinh-ngac-nhin-camera1651112457.mp4