Xã hội

Nam thanh niên nóng tính đập xe ô tô thế nhưng tài xế ô tô trắng còn nóng tính hơn

https://video.molistar.com/2022_04/08/7cvnilvpuxs08s0g8okko0kg/nam-thanh-nien-nong-tinh-dap-xe-o-to-the-nhung-tai-xe-o-to-trang-con-nong-tinh-hon1649408519.mp4