Xã hội

Nam thanh niên hớn hở đi đám cưới người yêu cũ, tặng hẳn 6 cái nhẫn tượng trưng 6 năm yêu nhau

https://video.molistar.com/2022_05/27/rvd49a97bb40kw4go8k00kk4/sao-ma-thay-vui-nhung-song-mui-minh-lai-cay-qua-moi-nguoi-thay-sao-11653657912.mp4