Xã hội

Một cây xăng ở Quảng Bình bị xử phạt vì ém hàng chờ tăng giá

https://video.molistar.com/2022_03/17/irfjtbaws6gog8ockoscos4c/mot-cay-xang-o-quang-binh-bi-xu-phat-vi-em-hang-cho-tang-gia1647492474.mp4