Xã hội

Giá xăng tiếp tục tăng lên gần 30.000 đồng/lít

https://video.molistar.com/2022_05/11/1l4cdd4xlr40s88og04cgoo8/oi-gioi-oi-xang-tang-len-30k-lit-roi-kia1652274600.mp4