Xã hội

Mẹ bật khóc khi nhận ra "vị khách lạ" là con gái đi Mỹ 6 năm chưa về

https://video.molistar.com/2022_05/07/qg9k2ixhvioccksoc4kg0scc/me-bat-khoc-khi-nhan-ra-vi-khach-la-la-con-gai-di-my-6-nam-chua-ve1651895617.mp4