Xã hội

Người dân ùn ùn xếp hàng đổ ĐẦY BÌNH trước thông tin giá xăng có thể tăng kỷ lục vào ngày mai

https://video.molistar.com/2022_03/11/dz1vfbs5spsgwowocswco4oc/nguoi-dan-un-un-xep-hang-do-day-binh-truoc-thong-tin-gia-xang-co-the-tang-ky-luc-vao-ngay-mai1646964556.mp4