Xã hội

Giải cứu người phụ nữ mang thai trèo lên đỉnh tháp nước cao 25m

https://video.molistar.com/2022_03/14/bdg4wrutyrcwsscwcook8cw4/giai-cuu-nguoi-phu-nu-mang-thai-treo-len-dinh-thap-nuoc-cao-25m1647233208.mp4