Xã hội

Giải cứu người phụ nữ mang thai trèo lên đỉnh tháp nước cao 25m