Xã hội

Người thân đến phường yêu cầu có biện pháp tìm kiếm cháu bé 3 tuổi bị mẹ ruột khai tử khi vẫn còn sống

https://video.molistar.com/2022_05/23/ig58yn5sdxwsgw0oks0ogsk4/nguoi-than-den-phuong-yeu-cau-co-bien-phap-tim-kiem-chau-be-3-tuoi-bi-me-ruot-khai-tu-khi-van-con-song1653309268.mp4