Xã hội

Giám đốc CDC Đắk Lắk ôm nhân viên khóc nức nở khi bị dẫn giả

https://video.molistar.com/2022_05/28/mhdwylz2pg0cs08o88c8w8gw/moi-sai-lam-deu-phai-tra-gia-11653743889.mp4