Xã hội

Giá xăng thiết lập kỷ lục mới, lên mức gần 31.600 đồng/lít

https://video.molistar.com/2022_06/01/i8t2n19u2m0wws0s0ks4g0ww/gia-xang-tang-cao-nhat-ky-luc-xap-xi-32000dong-lit-11654090679.mp4