Xã hội

Đang đi xe máy thì gặp ngay CSGT bất ngờ xuất hiện trong ô tô, bác tài có phản ứng nhanh như chớp

https://video.molistar.com/2022_05/11/990ishzg4f8k40w4o488ksw4/dang-di-xe-may-thi-gap-ngay-csgt-bat-ngo-xuat-hien-trong-o-to-bac-tai-co-phan-ung-nhanh-nhu-chop1652237034.mp4