Xã hội

Xe máy dựng trước đường gặp ngay tài xế cục tính: "Kẻ 49 gặp người 50"

https://video.molistar.com/2022_06/08/76evi8b3sg840gc0ookkwkcs/ke-tam-lang-nguoi-nua-can-khong-biet-noi-sao-luon-1654660354.mp4