Xã hội

Xôn xao clip CSGT TP.HCM bị tố 'lấy người vi phạm 1 triệu đồng': PC08 vào cuộc

https://video.molistar.com/2022_06/03/mvhlutuglpwcowcgggwc0cso/csgt--tphcm-bi-to-lay-nguoi-vi-pham-1-trieu-dong-pc08-vao-cuoc1654247080.mp4