Xã hội

Xúc động anh CSGT tốt bụng đã bỏ chốt để đưa hai cha con đến bệnh viện kịp thời

https://video.molistar.com/2022_06/24/6bj1llexik0sg8wk8o00o044/cam-on-anh-vi-nghia-cu-cao-dep1656067610.mp4