Xã hội

Ô tô Lexus tông 7 xe máy, lao vào hàng quán ở cầu Thị Nghè

https://video.molistar.com/2022_05/31/s3gdu42b0ogowwgg4gwcws4c/nguy-hiem-qua-may-la-moi-nguoi-xung-quanh-khong-sao1653994757.mp4