Xã hội

Công nhân vệ sinh nói gì sau 4 tiếng dọn hàng vạn chiếc áo mưa và giấy vệ sinh trên sân Việt Trì?

https://video.molistar.com/2022_05/10/1usrzj0uhs68kkgw8w800ow8/cong-nhan-ve-sinh-noi-gi-sau-4-tieng-don-hang-van-chiec-ao-mua-va-giay-ve-sinh-tren-san-viet-tri1652149232.mp4