Xã hội

Du khách khắp nơi đổ về, biển Vũng Tàu "vỡ trận" ngày Giỗ tổ Hùng Vương

https://video.molistar.com/2022_04/10/jxsuvet9di8goc4ckggws088/du-khach-khap-noi-do-ve-bien-vung-tau-vo-tran-ngay-gio-to-hung-vuong1649587791.mp4