Xã hội

Đi gần 10 quán không tìm được chỗ ăn trưa ở Vũng Tàu

https://video.molistar.com/2022_04/10/o1vhgjeb3808wc4o40sggw40/di-gan-10-quan-khong-tim-duoc-cho-an-trua-o-vung-tau1649592094.mp4