Xã hội

Chủ nhà đuổi theo tên trộm nhưng trượt chân té ngã, bất lực nhìn kẻ gian lấy trộm xe máy ở Bình Dương

https://video.molistar.com/2022_05/04/jzeygjqrnxsswc8sscwskgc0/snaptik7093709060536552705molistarofficialfullhd1651634510.mp4