Xã hội

Bình Dương: Sân khấu nhạc nước mới khai trương bất ngờ sập khiến nhiều người bị thương