Xã hội

Bình Dương: Mải soi gương trước cửa, nữ sinh bị hai kẻ lạ mặt "hốt" luôn chiếc iphone 13 giá 30 triệu đồng

https://video.molistar.com/2022_05/31/rhhtce1o1uswg44c0wwoog48/qua-nhanh-qua-nguy-hiem-trong-vong-1-not-nhac-bay-mau-cai-dien-thoai-1653994351.mp4