Xã hội

Tên trộm 'lễ phép' chắp tay, cúi đầu chào trước camera của gia chủ trước khi 'cuỗm' chiếc xe máy

https://video.molistar.com/2022_04/25/edf78uaosf4ks084s84ogco8/trom-co-van-hoa-no-phai-the-anh-em-dong-nghiep-nho-hoc-hoi1650875071.mp4