Xã hội

Vẫn là Bình Dương: Trộm lẻn vào nhà báo hại gia chủ phải gọi đội cứu hộ đập tường "giải cứu" vì mắc kẹt trong lối thoát hơi