Xã hội

Không có phép màu nào trong vụ rơi máy bay ở Trung Quốc

https://video.molistar.com/2022_03/22/ksrnwfv3spsg044ks4o4gsk0/khong-co-phep-mau-nao-trong-vu-roi-may-bay-o-trung-quoc1647949409.mp4