Showbiz

Xúc động dâng tràn khi Nữ anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu trở thành cảm hứng cho Trang phục Dân tộc

https://video.molistar.com/2022_06/15/1fz2z9lmptokcscw8w8o4oo0/xuc-dong-thuc-su-moi-nguoi-a1655283855.mp4