Xã hội

Bánh tráng trộn, bánh tráng Tây Ninh linh đình lên sàn diễn!

https://video.molistar.com/2022_06/15/oxf8xrq5sess40ckkkswoso4/team-banh-trang-chay-qua1655284327.mp4