Showbiz

Vy Oanh nói gì sau khi đơn tố cáo bà Phương Hằng bị tạm đình chỉ giải quyết?

https://video.molistar.com/2022_03/13/56d6j32hrrk8kc4s4ck44oo0/vy-oanh-noi-gi-sau-khi-don-to-cao-ba-phuong-hang-bi-tam-dinh-chi-giai-quyet1647162667.mp4