Xã hội

Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh và dàn sao Việt phản ứng ra sao trước thông tin bà Phương Hằng bị bắt?

https://video.molistar.com/2022_03/25/qk95sz6j000wocs080g80804/dam-vinh-hung-vy-oanh-va-dan-sao-viet-phan-ung-ra-sao-truoc-thong-tin-ba-phuong-hang-bi-bat1648176562.mp4