Showbiz

Khi 4 chị Diva và anh đi qua thung lũng "giằng xé" nhau trong một bài hát: Mỗi người 1 tông, 5 tông lạc hết!