Showbiz

Khi 4 chị Diva và anh đi qua thung lũng "giằng xé" nhau trong một bài hát: Mỗi người 1 tông, 5 tông lạc hết!

https://video.molistar.com/2022_03/18/dzpk54qh9eogow4wkk0cwokw/khi-4-chi-diva-va-anh-di-qua-thung-lung-giang-xe-nhau-trong-mot-bai-hat--moi-nguoi-1-tong-5-tong-lac-het1647591364.mp4