Showbiz

Vướng nghi vấn cặp đại gia U60, Hiền Hồ cay đắng bị gạch tên khỏi một show diễn tại Đà Lạt

https://video.molistar.com/2022_03/22/cyw0njxpz74s888ggg04ggck/vuong-nghi-van-cap-dai-gia-u60-hien-ho-cay-dang-bi-gach-ten-khoi-mot-show-dien-tai-da-lat1647949628.mp4