Showbiz

Sự thật về loại quả "nhà giàu" mà Hiền Hồ khoe trên Instagram: Nghe giá thôi đã thấy tròn mắt rồi!

https://video.molistar.com/2022_03/22/caix94qvj54o0sokoc884ksg/su-that-ve-loai-qua-nha-giau-ma-hien-ho-khoe-tren-instagram--nghe-gia-thoi-da-thay-tron-mat-roi1647949586.mp4