Showbiz

Hiền Hồ xin lỗi vì scandal cặp đại gia U60: "Em quá khủng hoảng tinh thần, mong mọi người thông cảm"

https://video.molistar.com/2022_04/20/7imzj1k0i58ggw0ckcgwwgc4/hien-ho-xin-loi-vi-scandal-cap-dai-gia-u60--em-qua-khung-hoang-tinh-than-mong-moi-nguoi-thong-cam1650423593.mp4