Showbiz

"Vua cá Koi" ngọt ngào công nhận bà xã Hà Thanh Xuân là "con gái kiếp trước"

https://video.molistar.com/2022_05/25/7xupajvibxs8csskwkso84w0/vua-ca-koi-ngot-ngao-cong-nhan-ba-xa-ha-thanh-xuan-la-con-gai-kiep-truoc-11653481962.mp4