Xã hội

Từng lên tivi khen vợ nức nở, bây giờ đã cưới vợ mới trẻ đẹp hơn?

https://video.molistar.com/2022_05/06/r04horhw4is4koosk4gss4wg/tung-len-tivi-khen-vo-nuc-no-bay-gio-da-cuoi-vo-moi-tre-dep-hon-11651808231.mp4