Xã hội

Một kiểm toán viên đã vào cuộc phân tích câu ngôn tình của "Vua cá Koi" dành cho vợ mới

https://video.molistar.com/2022_05/10/583wod3628g8k0k0kc4804ow/vai-thang-quen-em-toi-cuoi-bang-ca-doi-minh-cong-lai---chua-te-nu-cuoi-thang-ngo-chia-se1652174423.mp4