Showbiz

Vũ Hà - Đàm Vĩnh Hưng: Càng thân, càng "dìm"