Showbiz

Tuổi 17 mà đã xinh như Hoa hậu, thành thạo tiếng Anh, lại còn học trường quốc tế có học phí nửa tỷ/năm

https://video.molistar.com/2022_04/09/low2ja7mke84ggckgo08k0so/tuoi-17-ma-da-xinh-nhu-hoa-hau-thanh-thao-tieng-anh-lai-con-hoc-truong-quoc-te-co-hoc-phi-nua-ty-nam1649491329.mp4