Xã hội

Trường Quốc tế TPHCM lên tiếng đình chỉ cả 4 học sinh ẩu đả, khẳng định livestream của Thủy Bi không đúng sự thật

https://video.molistar.com/2022_05/29/82462rhy6cg0okwo0c0skw84/da-co-phan-hoi-ban-dau-tu-nha-truong-moi-nguoi-nghi-sao1653822358.mp4