Showbiz

Trúc Nhân nên "trả" catse cho BTC chứ khán giả hát hết à!

https://video.molistar.com/2022_06/06/shwuf3bp3n4osoks440skoss/truc-nhan-hat-ma-khan-gia-lam-het-tron-roi1654495828.mp4