Showbiz

Lương Gia Huy: "Nhiều người tự nhận là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng không hề có tố chất giọng hát"