Showbiz

Trẹo chân tại đám cưới Minh Hằng, Trấn Thành vẫn dự ra mắt MV Trịnh Thăng Bình: "Không tới nó chửi"

https://video.molistar.com/2022_06/20/4a8tmclk5ick0c84044c4o4c/dung-la-ban-than-voi-nhau-co-khac-ha-quy-di1655698873.mp4