Showbiz

Trân Đài: Tôi thích Trang Nhung nhưng Dịu Thảo đăng quang MIQVN 2023 quá xứng đáng!