Showbiz

Miss International Queen Vietnam 2023 - Dịu Thảo chia sẻ về bệnh tình, khẳng định rất biết ơn Mai Ngô