Showbiz

Thủy Tiên đội mưa trình diễn cực sung đến rách váy trước hàng ngàn khán giả tại Huế!

https://video.molistar.com/2022_05/03/kqgnh2e8p80o8gc084k8k404/thuy-tien-doi-mua-trinh-dien-cuc-sung-den-rach-vay-truoc-hang-ngan-khan-gia-tai-hue1651549488.mp4