Showbiz

Thủy Tiên bức xúc lên tiếng vì bị lợi dụng tên tuổi để lừa đảo

https://video.molistar.com/2022_05/31/8cr95jhp5t8o0gck0cokgsgk/moi-nguoi-nen-canh-giac-voi-chieu-tro-nay-nhe1653993443.mp4